Projecten & Pilots

Zeker & Zorgeloos kijkt graag verder dan het reguliere traject, als dat in het belang van de zorgvrager is.

Projecten & Pilots

Zeker & Zorgeloos kijkt graag verder dan het reguliere traject, als dat in het belang van de zorgvrager is.

  • Een voorbeeld uit de praktijk

    Een voorbeeld hiervan is een jongere die van school was verwijderd. Ook thuis gedroeg hij zich grensoverschrijdend naar andere gezinsleden toe. Nadat wij verschillende interventies hadden gedaan, bleek dat er een extra stap nodig was om verdere escalatie te voorkomen. Mogelijk was ook een (duurdere) plaatsing in een jeugdzorginstelling nodig. Nadat wij een gepast voorstel aan de jeugdconsulent hadden gedaan en die akkoord was gegaan, is onze begeleider met deze jongere vier dagen naar Zweden geweest. Zeker & Zorgeloos heeft daar contacten die bekend zijn met onze doelgroep. Na een intensieve vierdaagse was het fundament gelegd voor wederzijds vertrouwen en kon er gewerkt worden aan de gewenste veranderingen.

    Drie maanden later moest de jongere verschijnen op een al geplande rechtszitting voor twee strafbare feiten en een mogelijke ondertoezichtstelling.

    Gespannen, maar wel zelfverzekerd vertelde de jongere in aanwezigheid van zijn ouders en onze begeleider dat hij inmiddels weer op school zit, een goede bijbaan heeft en dat het thuis ook weer goed gaat.

    De ondertoezichtstelling werd niet toegekend onder voorwaarde dat de begeleider van Zeker & Zorgeloos bij hem betrokken blijft. Dat blijkt goed te passen bij onze visie op het nazorgtraject. 

Outdoor- en survivalactiviteiten zijn bij uitstek een geschikt middel om een keer te brengen in situaties die vast lijken te lopen. Wij werken met meerdere mensen samen die ervaring hebben op dit gebied en die over de juiste pedagogische achtergrond beschikken.

Zeker & Zorgeloos durft buiten de gebaande paden te treden om het gewenste resultaat te bereiken.

Graag stemmen wij met gemeenten af wat Zeker & Zorgeloos kan betekenen in vastgelopen situaties of wat er in preventieve vorm gedaan kan worden bij bijvoorbeeld de pga-dossiers (publieke gezondheidszorg asielzoekers).

Daarnaast starten wij graag pilotprojecten om te ontdekken, of een specifieke preventieve maatregel effect heeft op een doelgroep.

Bel mij terug


Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

© Zeker & Zorgeloos 2019 - Privacybeleid - Klachtenprocedure