Klachtenprocedure


Klachten kunt u natuurlijk het beste met uw zorgverlener bespreken. Ook kunt u een gesprek aanvragen met de betrokken zorgcoördinator. Mocht dat niet lukken of onvoldoende zijn neem dan gerust contact op met een van de directieleden via contact@zekerenzorgeloos.nl. Daarnaast kunt u gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze persoon zal een of meer gesprekken met je voeren om het probleem helder te krijgen en je vervolgens te helpen om het probleem aan te kaarten. Dat kan op verschillende manieren. Soms is advies al voldoende, soms is bemiddelen of juist een klacht indienen een stap die u wilt nemen. Alle informatie die u deelt is vertrouwelijk. U kunt hiervoor terecht bij: www.klachtenportaalzorg.nl Ook kunt u het klachtenreglement en geschillenreglement van het klachtenportaal raadplegen. 

Bel mij terug


Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

© Zeker & Zorgeloos 2019 - Privacybeleid - Klachtenprocedure